Yapay Zeka Nedir?

Sayısız uygulama alanı olan “Yapay Zekâ” kavramının doğal olarak pek çok tanımı da olacaktır. Aşağıda bunlardan bir bölümü verilmiştir:

YAPAY ZEKÂ’nın amacı, normal olarak insan zekâsını gerektiren görevleri yapabilecek makinalar yapmaktır. Bu alandaki araştırmalarının amacı, insan varlığında gözlemlediğimiz ve “akıllı davranış” olarak adlandırdığımız davranışları gösterebilen bilgisayarlar yapmaktır. Genel olarak insan tarafından tapıldığında, doğal zekâyı gerektiren görevleri yapabilecek mekanizmanın oluşturulması çabalarının tümüne yapay zeka diyebiliriz. Ayrıca bilgisayarları akıllı yapma bilimidir ve hem bilgisayarları daha faydalı hale getirmek isteyenler, hem de zekânın doğasını anlamak isteyenler tarafından uygulanmaktadır… Zekânın doğası ile ilgili olanların amacı, zekâyı taklit etmek değil ama programları zeki hale getirmektir.[1]

YAPAY ZEKÂ, bilgisayar biliminin akıllı, yani dili kullanabilme, öğrenme, akıl yürütme, problem çözme gibi niteliklere sahip bilgisayar sistemleri tasarımlamakla uğraşan koludur.[2]

Tüm bu tanımların benzerliği ve/veya farklılığından hareketle Yapay Zekâ’ nın iki temel fikri yapıyla ilgili olduğu söylenebilir: Bunlardan birincisi; zekânın ne olduğunun anlaşılabilmesi için insan düşünce sürecinin araştırılması, ikincisi ise bu sürecin bilgisayarlar , robotlar vb. aracılığıyla gösterilmesi, somutlaştırılmasıdır.

Bu noktadan itibaren Yapay Zekâ’ nın en çok kabul edilen tanımı şu şekilde ortaya konabilir: Yapay Zekâ, insan tarafından yapıldığında zeka olarak adlandırılan davranışların (akıllı davranışların) makina tarafından da yapılmasıdır; ya da Yapay Zekâ, insan aklının nasıl çalıştığını gösteren bir kuramdır.

Yapay Zekanın Amacı Nedir?

Genel olarak Yapay Zekâ’ nın amacı üç ana başlık altında toplanabilir:

  1. Makinaları daha akıllı hale getirmek,
  2. Zekâ’ nın ne olduğunu anlamak,
  3. Makinaları daha faydalı hale getirmek,

Bu noktada akıllı davranış’ın tanımını ortaya koymak gerekmektedir. Birçok davranış türü, zekânın işaretleri olarak kabul edilebilir. Bunlara aşağıdaki tipik örnekleri gösterebiliriz.

  1. Tecrübelerden öğrenme ve anlama,
  2. Karışık ve zıt mesajlardan anlam çıkarma,
  3. Yeni bir duruma başarılı ve çabuk bir şekilde cevap verme,
  4. Bilgiyi anlama ve kullanma,
  5. Alışık olunmayan, şaşırtıcı durumlarla baş edebilme,
  6. Düşünme ve muhakeme etme vb.

[1] HARP Akademileri Komutanlığı Yayınlarından, Uzman Sistemler ve Yapay Zekâ, HARP Akademileri Basımevi, İstanbul, Mart-1996, S. 49

[2] Cogito 3 Aylık Düşünce Dergisi, Sayı: 13, Yıl: 1998, S. 27

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.